Instrukcje

Jednobarwne folie ploteroweflex P.S. Film

-  wycinać ploterem (nóż 50°) w odbiciu lustrzanym
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów, wprasować przez warstwę nośną na tkaninę przez 15 s w temperaturze 150 °C, mały nacisk prasy     -  warstwę nośną zdjąć na gorąco lub na zimno
-  wyroby z aplikacją prać (nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania nadruku) w temperaturze do 80°C, nie używać wybielaczy,       nie czyścić chemicznie
-  możliwe nakładanie wielowarstwowe

flex P.S. Film EXTRA

-  wycinać ploterem (nóż 50°) w odbiciu lustrzanym
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów, wprasować przez warstwę nośną na tkaninę przez 15 s w temperaturze 160 °C , minimalny nacisk prasy    
-  warstwę nośną zdjąć na gorąco
-  wyroby z aplikacją prać (nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania nadruku) w temperaturze do 40 °C, nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie

magic flex

-  wycinać ploterem (nóż 50°) w odbiciu lustrzanym
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów wprasować przez przeźroczystą warstwę nośną na tkaninę przez 15 s w temperaturze 150 °C, średni nacisk prasy
-  warstwę nośną zdjąć na zimno
-  wyroby z aplikacją prać (nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania nadruku) w temperaturze do 80°C, nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie

STRIPFLOCK

-  wycinać ploterem (nożem o kącie 60° ) w odbiciu lustrzanym
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów wprasować w temperaturze 160°C przez 15 s, ze średnim dociskiem prasy
-  wyroby z aplikacją prać (nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania nadruku) w temperaturze do 60°C, nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie

flex P.S. STRETCH

-  wycinać ploterem (nóż 50°) w odbiciu lustrzanym
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów, wprasować przez warstwę nośną na tkaninę przez 15 s w temperaturze 155 °C , duży nacisk prasy    
-  warstwę nośną zdjąć na gorąco lub na zimno
-  wyroby z aplikacją prać w temperaturze do 60 °C, nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie

flex P.S. HI-TECH

-  wycinać ploterem (nóż 50°) w odbiciu lustrzanym
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów, wprasować przez warstwę nośną na tkaninę przez 15 s w temperaturze 120 °C , średni nacisk prasy    
-  warstwę nośną zdjąć na gorąco lub na zimno
-  wyroby z aplikacją prać  (nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania nadruku) w temperaturze do 40 °C, nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie

flex P.S. Film PERFOR

-  wycinać ploterem (nóż 50°) w odbiciu lustrzanym
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów, wprasować przez warstwę nośną na tkaninę przez 15 s w temperaturze 150 °C , średni nacisk prasy    
-  warstwę nośną zdjąć na gorąco lub na zimno
-  wyroby z aplikacją prać  (nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania nadruku) w temperaturze do 60 °C, nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie

flex MODA GLITTER

-  wycinać ploterem (nóż 30° lub 45°) w odbiciu lustrzanym
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów, wprasować przez warstwę nośną na tkaninę przez 15 s w temperaturze 150 °C , średni nacisk prasy    
-  warstwę nośną zdjąć na zimno
-  wyroby z aplikacją prać  (nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania nadruku) w temperaturze do 30 °C, nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie

flex P.S. METALLIC

-  wycinać ploterem (nóż 30° lub 45°) w odbiciu lustrzanym
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów (dla ułatwienia "wybierania" można podgrzać flex do temp. 60 - 70 °C, kładąc na ciepłej prasie) wprasować przez warstwę nośną na tkaninę przez 15 s w temperaturze 160 °C , średni nacisk prasy    
-  odczekać 3 - 5 sekund, następnie zdjąć folię nośną
-  wyroby z aplikacją prać  (nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania nadruku) ręcznie odwrócone na lewą stronę , nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie

flex P.S. Film ELECTRIC

-  wycinać ploterem (nożem o kącie 30° lub 45°) w odbiciu lustrzanym
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów wprasować przez przeźroczystą warstwę nośną na tkaninę przez 15 s w temperaturze 150°C, z minimalnym naciskiem
-  folię nośną zdjąć na ciepło
-  wyroby z aplikacją prać (nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania nadruku) w temperaturze do 60°C, nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie

flex P.S. FILM LUMEN

-  wycinać ploterem (nożem o kącie 30° lub 45°) w odbiciu lustrzanym
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów (dla ułatwienia "wybierania" można podgrzać flex do temp. 60 - 70°C, kładąc na ciepłej prasie) wprasować przez przeźroczystą warstwę nośną na tkaninę przez 15 s w temperaturze 150°C, z minimalnym dociskiem
-  folię nośną zdjąć na zimno
-  wyroby z aplikacją prać (nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania nadruku) w temperaturze do 40°C, nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie

flex 3D XPD

-  zdjąć folię zabezpieczającą
-  wycinać ploterem (duży nacisk noża),  w odbiciu lustrzanym (elementy nie mniejsze niż 1 cm)
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów wprasować przez przeźroczystą warstwę nośną na tkaninę przez 5 s w temperaturze 175 °C z małym dociskiem,  następnie zdjąć folię transportową
-  następnie zamknąć prasę bez docisku, wygrzewać nadruk 15-25 s. dla uzyskania efektu 3D
-  wyroby z aplikacją prać w temperaturze do 30 °C, nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie

magic flex Evolution Cut

-  wycinać ploterem (nóż 50°) w odbiciu lustrzanym
-  po odrzuceniu zbędnych fragmentów wprasować przez przeźroczystą warstwę nośną na tkaninę przez 15 s w temperaturze 150 °C, średni nacisk prasy
-  warstwę nośną zdjąć na zimno
-  wyroby z aplikacją prać (nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania nadruku) w temperaturze do 40°C, nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie

  • wp9d9bcd68_05_06.jpg